Mottak av elg / hjort / rein Eidskog Vilt.

Uansett om det blir levert inn slakt for partering og foredling, eller om vi skal kjøpe slaktet gjelder følgende regler. Det skal før levering inngås muntlig / skriftlig avtale om levering av vilt for sesongen 2022.

Elg må leveres utvommet med skinn og hode. Utvomming innbefatter også fjerning av endetarm.
Vi tar kun imot elg som fri for vom- og tarmskader. Vi anbefaler bruk plastforklær og hansker (engangs) ved vomming. Dette kan fås av oss i Eidskog Vilt før jakta.

Slaktet skal være slaktet på en så renslig måte som mulig. det er spesielt viktig å være meget nøye med uttak av innvoller, slik at det her ikke blir stukket hull på magesekk, blære o.l. slik at dette forurenser slaktet. Innvoller må være tatt ut innen en halv time etter at dyret er avlivet.

Innmat må medfølge (hjerte, 2 lunger, 2 nyrer, lever og milt). Hjertet tilfaller mottak om leverandør ikke vil ha det tilbake. Til info: Mattilsynet vil under kontroll bruke kniv for å sjekke hjertet, så det kan bli ødelagt.
Innmaten oppbevares i nettingsekk (vedsekk), plastsekk eller bakke og leveres med dyret.
Alt må være med, da dette er en vesentlig del av den kommende veterinærundersøkelsen og godkjenning av slaktet. Dette er en trygghet for alle parter. For at veterinæren skal kunne godkjenne slaktet, må hele dyret innleveres. Det lar seg ikke gjøre å innlevere 1/2 dyr med innmat for et helt dyr. Dette blir ikke godkjent.

Inn frakting av dyret til slaktested foregår før dyret flåes. Dette bidrar til minst mulig risiko for forurensing av slaktet fra ytre påkjenninger. (Jord, lauv, skitne hender o.l.)
Elgen må leveres til viltmottak innen 12 timer etter avliving.  Ring senest 2 timer før levering, helt før.
Skrotten pakkes godt inn ved åpen transport med for eksempel presenning eller bygge plast.

Sørg for å innlevere slaktet så raskt som mulig til oss for å sikre riktig lagring og mørning.

Vi vil ha informasjon dersom dyret har vært skadeskutt / stresset, da dette betinger bruken av råvaren.
Følger vi disse forholdsvis enkle reglene sikrer vi oss detaljer beste resultatet på slaktet. Kjøttkvalitet, smak, mørningsprosess o.l. vil nå ha de aller beste forutsetninger til glede for alle parter.

Ved levering av elg til slakteriet kan vi ta arbeidet med innlevering av CWD-prøver dersom det er ønskelig, husk innrapportering på sett / skutt. All elg som leveres skal testes i henhold til gjeldende regler.
Hodet må medfølge og kan leveres tilbake når Mattilsynet har gjennomført kontroll og prøvesvar er registrert.

Ved innlevering av flere dyr samtidig er det viktig å merke de forskjellige skrottene og innmaten, slik at vi kan skjelne hva som hører til hva. F.eks: Dyr 1 + innmat på dyr nr. 1 merkes med 1. Dyr 2 merkes med 2 osv.

NB! Vomskutt elg/elg med vom-innhold mottas ikke.
Slakt som avvises av veterinær pga. dette kjøpes ikke, disse blir kassert og kan ikke leveres tilbake til jeger. Avviste slakt grunnet mangler eller i henhold til våre kriterier, belastes jeger med kr 1000,-, samt avgift for levering av kjøtt for destruksjon.
Vi forbeholder oss retten til å avvise innlevering av slakt dersom det er tegn til dårlig slaktehygiene, vom skudd, vom søl eller vom saft, eller dersom vi ikke har kapasitet til mottak.

Oppgjør for slakt betales ut pr. 35 dager regnet fra innveiingsdato.
Det blir trukket kr 300 pr skrott i avgift til Mattilsynet.
Skjønnsmessig trekk for skuddskader og eventuelt fett.
Ved leveranse / innveiing trekkes 4 % for varmvekt.

Pris på elgleveranser 2023
Elg leveres med skinn og levert iht. våre retningslinjer og samtykkeskjema.

Elg over 100 kg                      Elg mellom 50 – 100 kg                         Elg under 50 kg
80,- / kg inkl. mva                 70,- / kg  inkl. mva                                   55,- / kg inkl. mva