Om Eidskog Vilt

Eidskog Vilt er lokalisert på Matrand i Eidskog kommune og stedet Grønnerud Gård.

Eidskog Vilt er et EFTA-godkjent slakteri og vi har kontroll på råvarene fra skog direkte til ditt bord.
Vi bruker selvsagt ikke noen kunstige tilsetninger og du får kvalitetsmat fra sunne og friske dyr som er kontrollert av Mattilsynet underveis i produksjonen. All slakting og produksjon forgår under strenge hygieniske krav og vi har egen velfungerende internkontroll og HACCP-system for trygg mat.
Dette er din trygghetsgaranti fra Eidskog Vilt og høy kvalitet på sluttproduktene.

Viltet vi slakter og skjærer ned er hjort fra Grønnerud Gård og andre hjorteoppdrettere, vilt fra viltnemd og fallviltgrupper i distriktet. I tillegg kjøper vi inn elg, hjort, rådyr og villsvin fra lokale jegere ved anledning. Alt vilt vi får inn, videreforedles til steker, fileter, biffer, kjøttdeig og andre produkter. Alt fra distriktet rundt og de dype skogene som vi befinner oss i som er i tråd med å levere kortreist mat.