Grønnerud Gård og hjortefarm

Grønnerud Gård ligger i Eidskog kommune og du finner oss på Grønnerud Hesbølveien, mellom Matrand og Skotterud.

Gården har en lang historie og de første som ryddet området gjorde dette på slutten av 1700 – tallet. Det er ved takst i 1796 opplyst at husene da var nye og taksert til 60 rd og jordveien til 100 rd. Mange år med rydding av jorder og gjennom Eidskog Bygdebok fortelles det om at det var korn og dyr som var en viktig del av drifta fra den første ryddingen. Det er mange tusen timer med hardt arbeid fra de første som slo seg til her på Grønnerud fram til i dag, noen ga opp underveis og utvandret til USA, mens andre satser videre her tross tøffe år og harde tak. Når driverne av gården kastet inn håndkleet og dro til Minneapolis ble gården solgt videre til neste driver som het Sigvart E. Grønnerud som levde fram til 1963.

Underveis tok hans sønn Svein over og giftet seg med Ragna Bastiansen som kom fra Asker og hadde tjenestegjort på Skaugum. Med henne kom det inn ny giv og det var nok å ta tak i med oppbygging av gården, gamle bygg og dyr. I tillegg måtte man ta vare på forgjengerne som nå begynte å bli gamle og med barn som kom på løpende bånd kan vel hun betegnes som et rivjern. Etter Svein og Ragna tok sønnen Tore over gården sammen med Bjørg.
Drifta var da med svin og korn, men etter hvert ble det bare korn produksjon på gården og man begynte å arbeide ved siden av gårdsdriften, noe som også er tilfelle for oss som bor her i dag.

Vi har mye å takke våre forgjengere og vårt fokus er endret fra rydding til mer drift på lang sikt.
Nå er gården på 80 mål dyrket mark og nesten 500 mål med skog, med hovedhus og låve.
Driften er nå selvsagt helt annerledes, og det er etablert hjortefarm i de siste årene, som for framtiden skal være et ben og stå på for brukerne som skal ta over i framtiden.
I tillegg har vi nå også bygget eget Viltbehandlingsanlegg, slakteri, for å få enda sikrere drift og kunne leverer kortreist mat.

For hjorten har vi beiter som vi veksler på i forholdt til at de skal nytte seg av ferskt gras i sommertiden.  Flere jorder er gjerdet inn med høye gjerder for å holde dem på området og ikke minst, holde rovdyr ute, da vi ligger i ulvesona.
Takket være velvillige naboer disponerer gården over 110 mål dyrket mark og det gjør at vi er selvberget med høy i vinterhalvåret og beiter om sommeren.

Etableringen av hjorteoppdrett er helt nytt for oss og læringskurven er bratt, men samtidig er det en spennende satsning på en forholdvis ny næring i Norge. Vi har kjøpt inn dyr fra flere andre oppdrettere, så her har vi hinder fra Trøndelag, Brøttum, Gaupen og Galterud, som da er en fin blanding som vi bygger videre på.
Gården har konsesjon på 70 hind og for oss er det nå viktig å finne rett balanse for antall dyr i forhold til beiter og områder de har tilgjengelige.  Hindene får kalv i mai / juni og vi tar da ut kalver året etter, når de er drøye 1 år gamle, men kan takket være slakteriet styre dette mye selv.

Vi er som hjorteoppdrettere medlem i Norsk Hjorteavelsforening og gjennom det følger vi bransjens standard for oppdrett og har i tillegg nær kontakt til Norsk Hjortesenter på Svanøy.
Les gjerne mer om dem her https://norskhjorteavlsforening.no/  og https://www.hjortesenteret.no/