Vårt klimaavtrykk

Et slakteri er ikke bare et slakteri når man ser inn i framtiden og vi tenker mange små tiltak er et viktig bidrag til å sette et minst mulig miljø – fotavtrykk. Sett i et perspektiv fra luften er vårt bidrag til framtidens klima løsninger ikke av de store, men vi gjør det vi kan i vår hverdag.

Man kan velge å være en del av problemet eller en del av løsningen for framtiden. Vi har valg det siste. I alt arbeid i slakteriet setter vi søkelys på hvor vi får tak i miljøvennlige produkter og bærekraft.  I tråd med dette fokuset er slakteriet oppført i tre og bygningskroppen er levert av en lokal leverandør for å spare lang transport, samt binde co2. Selvsagt er bygget godt isolert i vegger og tak for å redusere forbruket til oppvarming / kjøling og sammen med elektriker har vi fått installert LED lys i alle rom.

Det sies at en dråpe er nok i noen tilfeller og selv om vann ikke er mangelvare i Norge er det viktig å tenke på forbruket. Derfor har vi installert kraner med fotoceller og dyser som reduserer forbruket.
Renhold er en meget viktig ingrediens i hverdagen i til et slakteri og det vaskes med kjemikalier som er godkjente for dette formålet og er miljøvennlige alternativer. I tillegg bruker vi tørkepapir som er ubleket og kildesorterer avfallet fra kretsløpet til slakteriet.

Dette er små bidrag til miljøet, men allikevel utgjør de over tid en forskjell, for framtiden.
Derfor kan du i tillegg nyte kjøttet fra oss med en ekstra smak av god samvittighet.