Fyll ut og send inn egenerklæring nedenfor, eller last ned PDF her.

Egenerklæring

Egenerklæring fra jaktlag og leverandør.

Dyret ble oppfattet som friskt og uskadet før det ble påskutt
Er dyret skutt i stålos for hund
Dyret ble oppfattet som ikke spesielt stresset når det ble avlivet
Dyret ble tappet for blod på behørig måte / stukket
Dyret er ikke vomskutt
Magesekk og tarmer var uten hull eller rift etter utvomming
Endetarmen ble behandlet og fjernet slik at ekskrementer ikke kom i kontakt med kjøttflater
Spill av urin på kjøttflater ble unngått
Skrotten ble skjermet fra angrep av insekter, fugl og skadedyr i påvente av uttransport
Dyret ble fraktet ut av skogen og til mottak innen 12 timer etter felling
Alle vitale organer fulgte dyret til mottaket i hel tilstand (foruten skader fra skudd)
Jaktlaget har ett eller flere medlemmer som tilfredsstiller kravet til "den kompetente jeger" feltkontrollør.
Jeg / vi mener at dette dyret er behandlet på en betryggende hygienisk måte, og det er i en slik forfatning at det trygt kan forenes med andre slakt og inngå i større skjærepartier på vilbehandlings mottaket.

Det er kun vomskutte dyr som automatisk blir avvist, men andre avvik kan gjøre det nødvendig med særbehandling ved nedskjæring av dyret. Vær derfor ærlig i beskrivelsen.
Det er et viktig bidrag til arbeidet for Trygg Mat og godkjenning av Mattilsynet.
Mattilsynet kontrollere alle dyr og har all rett til å kassere dem om de finner det rett.